Sağlık sektörü için Eğitim hizmetimiz,

ZORUNLU SAĞLIK EĞİTİMLERİ :

Sağlık Bakanlığı Özel Hastaneler yönetmeliğinde yıl içinde alınması zorunlu eğitimlerin tümü kurumunuzda tüm personelinize daha düşük maliyetlerle sunulmaktadır.

* SKS - HKS ( Hastane Kalite Standardı) Eğitim Programları
* Enfeksiyon Eğitim Programları
* İlkyardım
* İş Sağlığı ve Güvenliği
* Yangın - Acil Afet
* Hasta ve Çalışan Güvenliği

HEKİM ve SAĞLIK ÇALIŞANLARI EĞİTİMLERİ :

Uzun yıllar hastane deneyimi olan hekim ve yöneticiler tarafından verilen eğitimlerin içerikleri standart olmayıp iş ortaklarımızın beklentileri ve önerileri doğrultusunda ‘’özel’’ olarak geliştirilmektedir.

* Hasta İlişkilerinde Etkili İletişim Teknikleri
* Hasta Hakları
* Hasta Memnuniyeti Yönetimi
* Klinikte Zaman ve Stres Yönetimi
* Hasta ve Yakınları ile İletişim
* Malpraktis ve Hekimlerin Yasal Hakları ve Sorumlulukları
* Yönetici Hemşireler için Yönetsel Becerileri Geliştirme Programı

SAĞLIKTA İLETİŞİM ve KİŞİSEL GELİŞİMEĞİTİMLERİ :

Hasta ve yakınları ile iletişim halinde olan tüm sağlık çalışanlarının bu süreçte sağlıklı yaşam ile ilgili eğitim, seminer, konferans ve koçluk hizmeti sunulmaktadır.

* Öfke Ve Stresle Başa Çıkma
* Zor İnsanlarla İletişim ve Başa Çıkma
* Sigarayı Bırakmak Değişmektir
* Motivasyonel Görüşme Tekniği

SAĞLIK BAKANLIĞI SERTİFİKA EĞİTİM PROGRAMLARI

O